Böwingloh & Helfbernd:

Budujemy przyszłość.

Firma Böwingloh & Helfbernd GmbH jako ponadregionalny dostawca usług budowlanych od ponad 25 lat realizuje publiczne i komercyjne projekty budowlane i infrastrukturalne, zatrudnia 80 pracowników i osiąga roczny obrót 22 mln euro. Skupia się na inżynierii wodnej. Przedsiębiorstwo z Westfalii swoją ogólnokrajową wiedzą wnosi istotny wkład w prewencyjną ochronę przeciwpowodziową i renaturyzację już uregulowanych cieków wodnych.

Ponadto do wielostronnego zakresu usług firmy należą konstrukcje żelbetowe, renowacja betonu, specjalne projekty inżynierii lądowej i krajobrazowej różniące się znacznie zakresem, realizacją i wymaganiami w zależności od projektu budowlanego. Fundamentem udanej realizacji „full service” są silnie zmotywowane zespoły pracowników. Ich specjalistyczna wiedza i bogactwo pomysłów gwarantują profesjonalną, interdyscyplinarną współpracę w duchu partnerskiej współpracy.

Michael Gerd to Berens
Osoba do kontaktu

Michael Gerd to Berens

Geschäftsführer / Kalkulation

m.gerdtoberens@bh-gmbh.de

05246 9248 11

Kariera w Böwingloh i Helfbernd

Zostań częścią przyjaznej firmy, która działa innowacyjnie, ale też twardo stąpa po ziemi, podejmuje nieskomplikowane decyzje, jest niezawodna i zorientowana na jakość oraz zachowuje się uczciwie i odpowiedzialnie wobec swoich pracowników.

Zastosuj teraz

Kiedy się poznamy?

Skontaktuj się z nami